En sjelden gang blir det utnevnt æresmedlemmer i Åsnes Hornmusikk. Dette er personer som har hatt en særskilt betydning for korpsets eksistens, og som korpset skylder en stor takk.

Åsnes Hornmusikks æresmedlemmer er:
- Terje Andresen
- Leif A. Øwre
- Jan Sverre Nymoen (død)
- Odd Øwre (død)
- Odd Toverud 
- Ove Pettersen (død)
- Arne Øwre (død) 
- Jon Engen (død)
Bildet er hentet fra seansen, der Odd Toverud ble utnevnt til æresmedlem. Han er fra før dekorert med NMFs fortjenstmedalje, og har mottatt hederstegn for 50 år som medlem i NMF-korps.
På bildet: Ove Pettersen, Odd Øwre, Odd Toverud og Jan Sverre Nymoen