Dirigenter

Ola Fredheim Haug (2012-d.d.)

Ola Fredheim Haug er født i 1972 og er opprinnelig fra Søndre Land i Oppland. Han er utdannet klarinettist og musikkpedagog fra Norges Musikkhøgskole i 1995 og jobbet etter endt utdanning som musiker i Forsvarets Musikkorps og distriktsmusiker i Mo i Rana og Høyanger. I 1998 bosatte han seg i hjemkommunen Søndre Land og har siden da jobbet som kulturskolelærer, musikklærer i grunnskolen, frilansmusiker og korpsdirigent.

Som musiker har han vært tilknyttet Kristiansand Symfoniorkester, Lillehammer Blåsekvintett, Gjøvik Sinfonietta og Ringsakeroperaen. Han har bl.a vært fast dirigent for Fåberg Musikkforening, Hov Musikkorps, Dokka Musikkorps, Lillehammer Janitsjar, Raufoss Musikkorps, Søre Ål Skolemusikk og Søndre Land Skolekorps. I tillegg til faste dirigentjobber har han også oppdrag som gjestedirigent i tillegg til en rekke egne solokonserter.

I dag er han fast dirigent for Bøverbru/Eina Skolekorps, KBN skolekorps og Eina Musikkforening, og holder for tiden på med etterutdanning innenfor orkesterdirigering ved Norges Musikkhøgskole i Oslo. Mange kjenner også Ola som seminarinstruktør i distriktet og som musikalsk leder og klarinettlærer ved Norges Musikkkorps Forbunds sommerkurs på Toneheim.

Robert Solberg Nilsen (2013-2015)

Robert Solberg Nilsen har sin bakgrunn fra det aktive korpsmiljøet i Vestfold. Han startet sine studier ved Barratt Due Musikkinstitutt i 1998, med Arnulf N. Nilsen og Ole Edvard Antonsen som lærere. Fra 2003-2005 tok han hovedfag soloinstrument/kammermusikk ved Norges Musikkhøgskole med professor Bengt Eklund som veileder.

Nilsen jobber i dag som trompetist og dirigent. Han har spilt med ensembler som Kringkastingsorkesteret, Det Norske Kammerorkester, Det Norske Blåseensemble, Barokkanerne, samt flere av forsvarets profesjonelle musikkorps.

I dag er Robert Solberg Nilsen dirigent og musikalsk leder i Hasle Brass, Fet Janitsjar, Åsnes Hornmusikk og Gjallarhorn. Ved siden av den utøvende dirigeringen, underviser han i faget korpsdidaktikk ved Norges Musikkhøgskole.

Robert Solberg Nilsen er musikalsk ansvarlig og arrangør av Sommerkurs på Bjerkely, et spillekurs for unge blåsere og slagverkere i alderen 8 til 20 år. Sommeren 2013 ble et foreløpig rekordår med 105 deltakere på Flisa!

Ole Kristian Nyhagen (2012)

Ole Kristian er utøvende musiker på trompet, samt at han bl.a. jobber som pedagog.

Han spiller også lur og bukkehorn, tradisjonsrike instrumenter som kan gi et spennende og litt annerledes innslag i forskjellige sammenhenger.

Han jobber også med konsertproduksjon, kursarrangering og mindre festivaler, samt undervisning og dirigering av grupper og korps.

Ole Kristian dirigerte Åsnes Hornmusikk på Mart'nskonserten 2012 hvor vi fremførte musikk fra The Commitments, med fullt komp og Kjetil Foseid og Mari Midtsundstad som solister.

Ole Kristian er utøvende musiker på trompet, samt at han bl.a. jobber som pedagog.Han spiller også lur og bukkehorn, tradisjonsrike instrumenter som kan gi et spennende og litt annerledes innslag i forskjellige sammenhenger.

Han jobber også med konsertproduksjon, kursarrangering og mindre festivaler, samt undervisning og dirigering av grupper og korps.


Erik Bergene (1987-1993, 1994-1996, 1999-2002, 2011)

Erik Bergene har diplomeksamen på akkordeon og sideutdanning i kor- og korpsdirigering i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning fra Norges Musikkhøyskole. Han har dirigert mange korps, og har i sin karriere som freelance-musiker gjort en mengde jobber som studiomusiker, teatermusiker, vært på flere turnèer for Rikskonsertene, hatt eget portrett i NRK Radio, medvirket i TV-programmer og hatt konserter over hele Norden, I Tyskland, Frankrike, Israel og USA. Erik spiller alt fra norsk og balkansk folkemusikk, seriøs musikk fra barokken og til vår tids musikk.

Erik begynte som dirigent i ÅHM allerede på 80-tallet, og var med på å løfte korpset gjennom mange års musikalsk ledelse. Han ledet korpset fram til våren 1993, og kom tilbake i samarbeid med Tore Haltli i perioden 1994-1996. Etter tre års fravær kom han igjen tilbake høsten 1999, og ledet korpset fram til 2002. Vi har fremdeles stadige besøk av Erik som gjestedirigent, og er svært takknemlige for innsatsen han har lagt ned i Åsnes Hornmusikk.

 Erik Bergene vil bli å finne foran korpset igjen høsten 2011 på korpsets høstkonsert i Åsneshallen

Knut Harald Jensen

Knut Harald Jensen har i mange år virket som dirigent og utøvende kunstner i sitt lokalmiljø i Nord-Odal.

Han er også viden kjent utover dette – spesielt som utøvende musiker og orkesterleder på sine mange instrumenter i forskjellige ensembler og orkestre både i glåmdalsdistriktet og Oslo-området. Alt hans virke innen musikk og kultur utøver han i ren glede og interesse for dette fagområdet. Han har på denne måten påvirket og løftet mange andre med seg opp på nivåer de ellers ikke ville ha mestret.

Knut Harald har vært innom i Åsnes Hornmusikk som vikardirigent på mange øvelser. I 2011 mente vi tiden var inne for å gi ham anledning til å dirigere en konsert, og han ledet oss gjennom to forrykende Martn'skonserter under Solør-Mart'n i 2011. Vi fremførte da musikk fra filmen Blues Brothers. Med oss hadde vi fullt komp, samt solistene Kjetil Foseid, Randi Strømbu, Johanne Kipperstuen Nesdal og "Gammeldirigenten" Martin Torp. 

John Philip Hannevik (2009 - 2011)

John Philip Hannevik ble født i Tromsø i 1970. Som barn av offiserer i Frelsesarmeen, har han bodd flere steder i Norge, i tillegg til å være bosatt noen år i Storbritannia.

Philip har i en årrekke arbeidet ved Frelsesarmeens Musikkseksjon i Oslo, der han jobbet med ulike prosjekter som sommermusikkleire, kompetanseøkning hos Frelsesarmeens musikkledere, og med utvikling av materiell/noter. Philip har også i flere år vært musikalsk leder for NRK og Frelsesarmeens julekonsert.

Philip arbeider nå fulltid som dirigent og musiker. Han var med på å starte Oslofjord Brass, som han dirigerte fra oppstarten i 1995 og fram til 2002. Philip har i mange år vært dirigent for Frelsesarmeens Territoriale Hornorkester, Drammen Konsertorkester, Sandefjord Brass Symposium og for Templet Hornorkester.

Philip er utdannet sosionom, men har senere studert musikkvitenskap hovedfag (cand. philol.) ved Universitetet i Oslo. John Philip Hannevik ble nummer 3 i den internasjonale dirigentkonkurransen for unge brassdirigenter som ble arrangert i Bergen i 2003. I 1994 mottok Philip kommandør Richard E. Holz (USA) sitt minnestipend, som deles ut en gang i året til unge utøvende musikere i Frelsesarmeen.

Vi har hatt Philip som dirigent på NM i tre sesonger, og er svært godt fornøyd og ikke rent lite beæret over at han takker ja til å dirigere oss. Han er populær dirigent blant landets elitedivisjonskorps, og ved siden av oss har han ledet Nittedal Hakadal Janitsjar under NM. Han er også brukt av bl.a. Sarpsborg Musikkorps og Lillestrøm Musikkorps som historisk sett er Norges beste janitsjarkorps.

 Til NM 2011 skrev Philip bestillingsverket Mountain Ridge and Headlands" til korpset, et stykke som skildret Solør med satsene "1. The Forest", "2. Riverlogging", "3. The Valley" og "4. The Village".

Martin Torp (2002 - 2007, 2009 - 2010)

Martin Torp hadde den musikalske ledelsen for Åsnes Hornmusikk i 5 år. Nå er han tilbake!

Martin kom tilbake til korpset etter to års fravær (også etter eget ønske) for å dirigere Åsnes Hornmusikk på jubileumskonserten 2009, og han inngikk i rekken av prosjektdirigenter i sesongen 2009-2010. Dette var vi så fornøyd med at vi nå har booket ham til høstkonserten i 2010 også.

Martin har studert musikkvitenskap storfag ved universitetet i Oslo, som blant annet tar for seg kontrapunktlære, jazz. og storbandarrangering og klassisk instrumentering. Høsten 2001 startet han det treårige direksjonsstudiet ved Kungliga Musikhøgskolan i Stockholm hvor han studerte under Jorma Panula. Han fullførte dirigentstudiet våren 2004.

Mens han studerte i Stockholm, pendlet han til Flisa hver fredag for å dirigere Hornmusikken. Nå bor han i Oslo, og virker også i år som dirigent i Hovin Musikkorps og Østensjø Janitsjar i tillegg til Åsnes Hornmusikk.

I korpsbevegelsen har Martin Torp gjort seg kjent som både en dyktig musiker og dirigent, og som korps merker vi at han blir stadig mer etterspurt. Han er en dirigent som samarbeider godt med korpset vårt, og dette har utvilsomt vært et viktig element for den musikalske framgangen korpset har hatt siden han startet.

Hildegunn Øiseth (2008-2009)

Hildegunn Øiseth har utdannelse fra sverige, og har turnert med flere jazz-legender, og deltatt i en rekke CD-innspillinger, og hun var den første kvinne til å bli ansatt i et profesjonelt storband. Etter 9 år i Bohuslän Storband, flyttet hun til Cape Town i Sør-Afrika for en toårsperiode, hvor hun sammen med tre andre stiftet bandet Uhambo. Øiseth har deltatt i flere TV-show i både Norge og Sverige.

I Norge har hun turnert med rikskonsertene med konserter for barn og ungdom, blant annet med gruppa Nordic Beat. Denne gruppa er også en del av Telenors kulturelle program, og gjør show i Sør-Afrika og Ghana.

Hun gjør også show med gruppa FRYD for Telenor i Malaysia og Pakistan.  

Anne Løkkerbekken (2007-2008)

Cand.Philol Anne Løkkerbekken er utdannet klarinettist ved Musikkonservatoriet i Stavanger med klarinett som hovedinstrument. I tillegg har hun hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hennes hovedoppgave omhandlet korps; "Det norske janitsjarkorpets gjennom 180 år -den besetningsmesssige utvikling fra 1818-2000". 

Geir Østby (1993-1994, 1997-1999)

Geir Østby kom til Åsnes Hornmusikk høsten 1993, og ledet korpset til en solid 1. plass i 3. divisjon i NM for janitsjarkorps i 1994. I 1997 kom han tilbake til korpset i januar 1997, og hadde da det musikalske ansvaret for korpset i en lengre periode.

Geir er utdannet ved Østlandets musikkonservatorium med klarinett som hovedfag. Han er ansatt som treblåslærer ved Trysil musikk– og kulturskole, og ÅHM har brukt ham som instruktør i mange sammenhenger.

Tore Haltli (1994-1996)

Tore Haltli dirigerte Åsnes Hornmusikk i samarbeid med Erik Bergene fra 1994-1996, og innførte tradisjonen med nyttårskonsert. Den gang var også Tore dirigent for Østsiden Skolemusikk, og korpsene samarbeider fremdeles om denne konserten.

 Tore har lang erfaring som dirigent for både skole- og amatørkorps, samt storband. Han jobber i dag som rektor ved også ved Sund Folkehøgskole på Inderøy i Nord-Trøndelag

Andrew J. Boyle

Andrew j. Boyle er født i Skottland. Han har doktorgrad i musikk og kom til Norge i 1980 i forbindelse med doktorgradstudiene. På 80-tallet var han tilknyttet NRK TVs musikkavdeling og samtidig jobbet som dirigent for korps og kor over hele Østlandet. Han er profesjonell dramatiker med oppsettinger i BBC og på norske scener.

Jon Engen

Ingen har nok satt sitt preg så mye på Åsnes Hornmusikk som Jon Engen, med en dirigentperiode på nesten 40 år Jon Engen tok over som dirigent i 1945. Han hadde vært med i korpset siden oppstarten 11 år tidligere, og hadde flere dirigentkurs 
Søk
Driftes av Styreportalen AS