Medlemsfordeler

Åsnes Hornmusikk har som mål å være et korps for alle som ønsker å utøve korpshobbyen sin. Vår medlemsmasse kommer i hovedsak fra Solør, med noen tilreisende fra bygdene omkring. Noen tidligere medlemmer som bor lenger unna kommer fremdeles tilbake til korpset og øver når de har mulighet.

Lurer du på hva du kan få ut av et medlemskap hos oss?
 • Lav inngangsterskel
 • Høy kvalitet på dirigenter og instruktører
 • Rimelig, god og konstant opplæring på øvelser og seminarer (selv om man har spilte i korpset i over 50 år, skal man lære noe hele tida). Oppfriskningskurs kan organiseres etter behov
 • Differensiert kontingent, meget lav for skolekorpsmedlemmer
 • Variert og spennende repertoar
 • Høyt aktivitetsnivå
 • God publikumsoppslutning på konserter
 • Solid økonomi
 • Korpset skaffer instrument
 • Korpset yter rentefritt lån til dem som ønsker å kjøpe eget instrument og gir støtte til vedlikehold
 • Fin sosial samværsform, mye moro
 • Aldersblanding (takk og pris)
 • Gode øvingslokaler sentralt i Solør
 • Øvelse på fredag gjør det lettere for utenbygdsboende å være med
 • Deltar på NM i Trondheim
 • Arrangerer fra tid til annen turer
Søk
Driftes av Styreportalen AS