Om oss

Om Åsnes hornmusikk

Åsnes Hornmusikk er Solørs eneste amatørkorps tilknyttet Norges Musikkorps Forbund, og representerer et mangfold av Solørs musikkliv. Korpset har en lav inngangsterskel for musikere, men vi håper du har lyst til å forsøke å hente fram en liten musiker inni deg. Den lever i oss alle.

Korpset satser på høy kvalitet på instruktører og dirigenter, nettopp fordi vi skal få muligheten til å utvikle oss. Vi satser på et godt, konstant og samtidig rimelig opplæringstilbud til medlemmene våre, der vi håper at du skal lære litt for hver øvelse, og utvikle deg sammen med andre. NB! Vi krever ikke så mye forhåndskunnskaper. Det viktigste er at du har spilt et instrument og er lysten på å spille med en flott gjeng musikanter.

Ved å bruke hverandres styrker har vi de siste årene holdt konserter med opptil 1200 publikummere i salen, og kjente artister som Øystein Sunde, Steinar Albrigtsen og Vazelina Bilopphøggers.

Vil du være med å spille med denne gjengen? Ikke nøl med å kontakte oss, eller ta med deg instrument og stikk innom på øvelsen vår. Vi øver i flotte lokaler i nyoppussede Åsnes Ungdomsskoles gymsal, midt i Solør med andre ord.
Åsnes Hornmusikk Æresmedlemmer

Æresmedlemmer

En sjelden gang blir det utnevnt æresmedlemmer i Åsnes Hornmusikk. Dette er personer som har hatt en særskilt betydning for korpsets eksistens, og som korpset skylder en stor takk.

Åsnes Hornmusikks æresmedlemmer er:

  • Terje Andresen
  • Leif A. Øwre
  • Jan Sverre Nymoen (Død)
  • Odd Øwre (Død)
  • Odd Toverud
  • Ove Pettersen (Død)
  • Arne Øwre (Død)
  • Jon Engen (Død)

Bildet er hentet fra seansen, der Odd Toverud ble utnevnt til æresmedlem. Han er fra før dekorert med NMFs fortjenstmedalje, og har mottatt hederstegn for 50 år som medlem i NMF-korps. Fra venstre: Ove Pettersen, Odd Øwre, Odd Toverud og Jan Sverre Nymoen.
Åsnes Hornmusikk

Passive medlemmer

Åsnes Hornmusikk har i mange år hatt en trofast skare av støttemedlemmer. Det er vanligvis om lag 250-300 personer som synes det vi driver med er såpass verdifullt at de ønsker å støtte oss med et større eller mindre pengebeløp hvert år, eller nesten hvert år. Størrelsen på bidragene varierer fra 50 til 1000 kr, og i ett helt spesielt tilfelle var det enda høyere!

Støtten vi mottar er av uvurderlig betydning for å opprettholde det høye aktivitetsnivået vi har. I sum har bidragene fra passive medlemmer betydd om lag like mye som utøver-kontingenten, og vi er selvfølgelig meget takknemlige for at så mange hjelper oss på denne måten. Svært mange av de ”passive” er dessuten av våre mest aktive når det gjelder å møte opp på konserter eller andre opptredener i løpet av året. Slik sett støtter de oss dobbelt opp, og betegnelsen passiv stemmer egentlig ikke så godt, bortsett fra at det ikke innebærer noen som helst forventning om aktivitet.

Hvert år i mai-juni sender vi ut giroblanketter til alle husstander i Åsnes og en god del enkeltpersoner i Våler og Grue med forespørsel om et bidrag, stort eller lite. Og da strømmer bidragene inn, akkurat da vi trenger det mest, i vårknipa. Men det drypper inn bidrag utover hele høsten, og uansett tidspunkt og størrelse, er støtten like velkommen. Alle monner drar.

Den største utgiftsposten vår er lønn og reiseutgifter til dirigenter og instruktører, og uten støtten fra de ”passive” medlemmene kunne vi ikke tilby musikantene så god opplæring som vi nå har klart i mange år. Eller sagt på en annen måte: Vi hadde vært nødt til å øke egenbetalingen så mye at de mange skoleelevene vi har i korpset kanskje ikke ville eller kunne være med oss.

Vil du støtte Åsnes Hornmusikk og ikke har fått giro i posten? Kontakt oss så fikser vi resten.

Evt. overfør et beløp til 1917.20.37529 og merk giroen med "Passivt medlem" og ditt eget navn.

Takk for støtten!
Søk
Driftes av Styreportalen AS